86 – EIGHTY-SIX

Anime "86 – EIGHTY-SIX"

TVPI Identifier: /86TMDB (TV ID): 100565Data Source: Amazon.co.jp Prime Video (S1E1~S1E11), ABEMA (S1E12~)Data Entry: SntMse (partial ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2021-2, 2021-4
86 キャスト

Regular Casts

 • Shinei Nouzen: Shoya Chiba

 • Vladilena Milizé: Ikumi Hasegawa

 • Raiden Shuga: Seiichiro Yamashita

 • Theoto Rikka: Natsumi Fujiwara

 • Anju Emma: Saori Hayami

 • Kurena Kukumila: Sayumi Suzushiro

 • Frederica Rosenfort: Misaki Kuno

 • Ernst Zimmerman: Yuuya Uchida

 • Shiden Iida: Asuna Tomari

 • Teresa: Yuna Yoshino

 • Grethe Wenzel: Kana Ueda

 • Richard Altner: Kanehira Yamamoto