The Irregular at Magic High School

Anime "The Irregular at Magic High School"

TVPI Identifier: /mahoukaTMDB (TV ID): 60833Data Source: Amazon.co.jp Prime Video (S1E1~S1E7), ABEMA (S1E8~S1E26)Data Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2014-2, 2014-3
魔法科高校 キャスト

Regular Casts

 • Tatsuya Shiba: Yuichi Nakamura (SM-PKJ000052)

 • Miyuki Shiba: Saori Hayami (SM-PKJ000060)

 • Angelina Kudou Shields: Yoko Hikasa (SM-PKJ000075)

 • Erika Chiba: Yumi Uchiyama (SM-PKJ000160)

 • Leonhard Saijou: Takuma Terashima (SM-PKJ000082)

 • Mizuki Shibata: Satomi Sato (SM-PKJ000053)

 • Mikihiko Yoshida: Atsushi Tamaru (SM-PKJ000301)

 • Honoka Mitsui: Sora Amamiya (SM-PKJ000232)

 • Shizuku Kitayama: Yuiko Tatsumi (SM-PKJ000302)

 • Mayumi Saegusa: Kana Hanazawa (SM-PKJ000101)

 • Mari Watanabe: Marina Inoue (SM-PKJ000303)

 • Katsuto Juumonji: Junichi Suwabe (SM-PKJ000098)

Anime "The Irregular at Magic High School Visitor Arc"

TVPI Identifier: /mahoukaTMDB (TV ID): 60833Data Source: ABEMAData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2020-4
魔法科高校 キャスト

Regular Casts

 • Tatsuya Shiba: Yuichi Nakamura (SM-PKJ000052)

 • Miyuki Shiba: Saori Hayami (SM-PKJ000060)

 • Angelina Kudou Shields: Yoko Hikasa (SM-PKJ000075)

 • Erika Chiba: Yumi Uchiyama (SM-PKJ000160)

 • Leonhard Saijou: Takuma Terashima (SM-PKJ000082)

 • Mizuki Shibata: Satomi Sato (SM-PKJ000053)

 • Mikihiko Yoshida: Atsushi Tamaru (SM-PKJ000301)

 • Honoka Mitsui: Sora Amamiya (SM-PKJ000232)

 • Shizuku Kitayama: Yuiko Tatsumi (SM-PKJ000302)

 • Mayumi Saegusa: Kana Hanazawa (SM-PKJ000101)

 • Mari Watanabe: Marina Inoue (SM-PKJ000303)

 • Katsuto Juumonji: Junichi Suwabe (SM-PKJ000098)