Netsuzou Trap –NTR–

Anime "Netsuzou Trap –NTR–"

NTR キャスト

Regular Casts

  • Yuma Okazaki: Ai Kakuma

  • Hotaru Mizushina: Hiromi Igarashi

  • Fujiwara: Daisuke Ono

  • Takeda: Ryota Osaka