Oreshura

Anime "Oreshura"

TVPI Identifier: /oreshuraTMDB (TV ID): 53296Original Release TV Cour: 2013-1
Data Source: d Anime Store for Prime VideoData Entry: SntMseRecord Reference Source: Mau Mau☆ Anime Viewing Records (S1E1~S1E13)Reki Version ID: Version 2021/04/25 (S1E1~S1E2), vR01T (S1E3~S1E13)Focused-Update Status: Updating Terminated (D)Focused-Update Cour: 2022-4
俺修羅 キャスト

Regular Casts

  • Eita Kidou: Haruka Yamazaki (SM-PKJ000047)

  • Chiwa Harusaki: Chinatsu Akasaki (SM-PKJ000267)

  • Masuzu Natsukawa: Yukari Tamura (SM-PKJ000317)

  • Himeka Akishino: Hisako Kanemoto (SM-PKJ000048)

  • Ai Fuyumi: Ai Kayano (SM-PKJ000055)

  • Mana Natsukawa: Nao Toyama (SM-PKJ000189)

  • Kaori Asoi: Risa Taneda (SM-PKJ000044)

  • Saeko Kiryuu: Kaori Nazuka (SM-PKJ000318)