Shikimori's Not Just a Cutie

Anime "Shikimori's Not Just a Cutie"

TVPI Identifier: /shikimoriTMDB (TV ID): 115694Data Source: ABEMAData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-2, 2022-3
式守さん キャスト

Regular Casts

  • Shikimori-san: Saori Onishi (SM-PKJ000139)

  • Izumi-kun: Shuichiro Umeda (SM-PKJ000177)

  • Kyo Nekozaki: Misato Matsuoka (SM-PKJ000163)

  • Yui Hachimitsu: Rina Hidaka (SM-PKJ000045)

  • Shu Inuzuka: Nobuhiko Okamoto (SM-PKJ000178)

  • Kamiya-san: Ayaka Fukuhara (SM-PKJ000179)