Shimobee

TV "Shimobee"

TVPI識別子: /shimobeeTMDB (TV ID): 153753Data Source: NHK+Data Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-1
しもべえ キャスト

Regular Casts

  • Shimobee: Ken Yasuda

  • Yurina Kamoshida: Sei Shiraishi

  • Tatsuma Sasaki: Daichi Kaneko

  • Aki Kitajima: Honoka Yahagi

  • Reo Tada: Shuichiro Naito

  • Izumi Sawamura: Natsumi Ikema

  • Yasuko Kamoshida: Akiko Yada