When Will Ayumu Make His Move?

Anime "When Will Ayumu Make His Move?"

TVPI Identifier: /soreayuTMDB (TV ID): 116168Data Source: Amazon.co.jp Prime VideoData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-3
それあゆ キャスト

Regular Casts

  • Ayumu Tanaka: Yohei Azakami (SM-PKJ000277)

  • Urushi Yaotome: Kanna Nakamura (SM-PKJ000278)

  • Takeru Kakuryu: Tsubasa Gouden (SM-PKJ000279)

  • Sakurako Mikage: Hina Yomiya (SM-PKJ000197)

  • Rin Kagawa: Haruna Mikawa (SM-PKJ000280)

  • Maki: Kana Hanazawa (SM-PKJ000101)