The Quintessential Quintuplets

Anime "The Quintessential Quintuplets"

TVPI Identifier: /5hanayomeTMDB (TV ID): 84669Data Source: Crunchyroll, Full ☆ Anime TV (YouTube Self-Regulated Version)Data Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2019-1
五等分の花嫁 キャスト

Regular Casts

 • Fuutarou Uesugi: Yoshitsugu Matsuoka (SM-PNY000370)

 • Ichika Nakano: Kana Hanazawa (SM-PKJ000101)

 • Nino Nakano: Ayana Taketatsu (SM-PKJ000083)

 • Miku Nakano: Miku Ito (SM-PKJ000333)

 • Yotsuba Nakano: Ayane Sakura (SM-PKJ000107)

 • Itsuki Nakano: Inori Minase (SM-PKJ000144)

Anime "The Quintessential Quintuplets 2"

TVPI Identifier: /5hanayomeTMDB (TV ID): 84669Data Source: Crunchyroll, ABEMA, Full ☆ Anime TV (YouTube Self-Regulated Version)Data Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2021-1
五等分の花嫁 キャスト

Regular Casts

 • Fuutarou Uesugi: Yoshitsugu Matsuoka (SM-PNY000370)

 • Ichika Nakano: Kana Hanazawa (SM-PKJ000101)

 • Nino Nakano: Ayana Taketatsu (SM-PKJ000083)

 • Miku Nakano: Miku Ito (SM-PKJ000333)

 • Yotsuba Nakano: Ayane Sakura (SM-PKJ000107)

 • Itsuki Nakano: Inori Minase (SM-PKJ000144)