Boarding School Juliet

Anime "Boarding School Juliet"

TVPI Identifier: /boardingschooljulietTMDB (TV ID): 82823Data Source: Amazon.co.jp Prime VideoData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2018-4
寄宿学校のジュリエット キャスト

Regular Casts

 • Inuzuka: Yuki Ono (SM-PKJ000106)

 • Persia: Ai Kayano (SM-PKJ000055)

 • Hasuki: Ayane Sakura (SM-PKJ000107)

 • Char: Yu Shimamura (SM-PKJ000108)

 • Kochou: Rina Hidaka (SM-PKJ000045)

 • Teria: Yui Ogura (SM-PKJ000065)

 • Scott: Hiroshi Kamiya (SM-PKJ000109)

 • Maru: Tomokazu Sugita (SM-PKJ000086)

 • Tosa: Yoshimasa Hosoya (SM-PKJ000043)

 • Kohitsuji: Hiro Shimono (SM-PKJ000110)

 • Aby: Shinnosuke Tachibana (SM-PKJ000111)

 • Somali: Eri Kitamura (SM-PKJ000112)

 • Cait: Kazuyuki Okitsu (SM-PKJ000113)

 • Sieber: Sumire Uesaka (SM-PKJ000114)

 • Rex: Takanori Hoshino (SM-PKJ000116)

 • Shishi: Riho Iida (SM-PKJ000116)

 • Pomera: Kaede Hondo (SM-PKJ000100)

 • Airu: Daisuke Ono (SM-PKJ000117)