I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home

Anime "I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home." (Higehiro)

ひげひろ キャスト

Regular Casts

  • Yoshida: Kazuyuki Okitsu

  • Sayu Ogiwara: Kana Ichinose

  • Airi Gotō: Hisako Kanemoto

  • Yuzuha Mishima: Kaori Ishihara

  • Hashimoto: Yusuke Kobayashi

  • Asami Yūki: Natsumi Kawaida