Koku RADIO

Radio "Koku RADIO"

TVPI Identifier: /kaguyasama/kokuradioData Source: Onsen (S4E1~S4E6, S4E13), Spotify (S4E7~S4E12, S4E14~S4E29)Data Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-2, 2022-3, 2022-4
告RADIO キャスト

Regular Casts

  • Aoi Koga (SM-PKJ000125) (as Kaguya Shinomiya)

  • Konomi Kohara (SM-PKJ000127) (as Chika Fujiwara)