Demon Slayer

Anime "Demon Slayer Mugen Train" (Kimetsu)

TVPI Identifier: /kimetsuTMDB (TV ID): 85937Data Source: ABEMAData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2021-4
鬼滅 キャスト

Regular Casts

 • Tanjiro Kamado: Natsuki Hanae

 • Nezuko Kamado: Akari Kito (SM-PKJ000188)

 • Zenitsu Agatsuma: Hiro Shimono (SM-PKJ000110)

 • Inosuke Hashibira: Yoshitsugu Matsuoka (SM-PNY000370)

 • Kyojuro Rengoku: Satoshi Hino (SM-PKJ000242)

 • Enmu: Daisuke Hirakawa (SM-PKJ000089)

 • Akaza: Akira Ishida (SM-PKJ000298)

Anime "Demon Slayer Yukaku" (Kimetsu)

TVPI Identifier: /kimetsuTMDB (TV ID): 85937Data Source: ABEMAData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2021-4
鬼滅 キャスト

Regular Casts

 • Tanjiro Kamado: Natsuki Hanae

 • Nezuko Kamado: Akari Kito (SM-PKJ000188)

 • Zenitsu Agatsuma: Hiro Shimono (SM-PKJ000110)

 • Inosuke Hashibira: Yoshitsugu Matsuoka (SM-PNY000370)

 • Kyojuro Rengoku: Satoshi Hino

 • Tengen Uzui: Katsuyuki Konishi (SM-PKJ000073)

 • Daki: Miyuki Sawashiro (SM-PKJ000323)