Koikimo

Anime "Koikimo"

恋きも キャスト

Regular Casts

  • Ichika Arima: Yurie Kozakai

  • Ryō Amakusa: Toshiyuki Toyonaga

  • Rio Amakusa: Rena Hasegawa

  • Kai Tamaru: Junya Enoki

  • Arie Matsushima: Kana Hanazawa

  • Masuda: Ryohei Kimura