Miss Kobayashi's Dragon Maid

Anime "Miss Kobayashi's Dragon Maid"

TVPI Identifier: /maidragonTMDB (TV ID): 69291Data Source: ABEMAData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2017-1
小林さんちのメイドラゴン キャスト

Regular Casts

 • Kobayashi: Mutsumi Tamura

 • Tooru: Yuuki Kuwahara

 • Kanna: Maria Naganawa

 • Elma: Yuuki Takada

 • Lucoa: Minami Takahashi

 • Fafnir: Daisuke Ono

 • Makoto Takiya: Yuichi Nakamura

 • Riko Saikawa: Emiri Kato

 • Georgie Saikawa: Yuko Goto

 • Shouta Magatsuchi: Kaori Ishihara

*Cast Name "Kobayashi" and "Kobayashi-san", "Kanna" and "Kanna Kamui", "Lucoa" and "Quetzalcoatl", "Georgie Saikawa" and "Georgie" is referred identical.

Anime "Miss Kobayashi's Dragon Maid S"

TVPI Identifier: /maidragonTMDB (TV ID): 69291Data Source: ABEMAData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2021-3
小林さんちのメイドラゴン キャスト

シーズンレギュラー

 • Kobayashi: Mutsumi Tamura

 • Tooru: Yuuki Kuwahara

 • Kanna: Maria Naganawa

 • Elma: Yuuki Takada

 • Lucoa: Minami Takahashi

 • Ilulu: Tomomi Mineuchi

 • Fafnir: Daisuke Ono

 • Makoto Takiya: Yuichi Nakamura

 • Riko Saikawa: Emiri Kato

 • Georgie: Yuko Goto

 • Shouta Magatsuchi: Kaori Ishihara

*Cast Name "Kanna" and "Kanna Kamui", "Lucoa" and "Quetzalcoatl" is referred identical.