Monthly Girls' Nozaki-kun

Anime "Monthly Girls' Nozaki-kun"

TVPI Identifier: /nozakikunTMDB (TV ID): 61379Original Release TV Cour: 2013-3
Data Source: ABEMAData Entry: SntMseReki Version ID: vR02TFocused-Update Status: Update Terminated (B2c4)Focused-Update Cour: 2022-4
/nozakikun キャスト

Regular Casts

 • Umetarou Nozaki: Yuichi Nakamura (SM-PKJ000052)

 • Chiyo Sakura: Ari Ozawa (SM-PKJ000322)

 • Mikoto Mikoshiba: Nobuhiko Okamoto (SM-PKJ000178)

 • Masayuki Hori: Yuki Ono (SM-PKJ000106)

 • Hirotaka Wakamatsu: Ryohei Kimura (SM-PKJ000190)

 • Yuu Kashima: Mai Nakahara (SM-PKJ000290)

 • Yuzuki Seo: Miyuki Sawashiro (SM-PKJ000323)

 • Ken Miyamae: Kenta Miyake (SM-PKJ000203)

 • Mitsuya Maeno: Daisuke Ono (SM-PKJ000117)

 • Yukari Miyako: Ayako Kawasumi (SM-PKJ000324)

 • Saburō Suzuki: Mamoru Miyano (SM-PKJ000325)

 • Mamiko: Marie Miyake (SM-PKJ000326)