My Teen Romantic Comedy SMAFU

Anime "My Teen Romantic Comedy SMAFU"

TVPI Identifier: /oregairuTMDB (TV ID): 65676Data Source: Amazon.co.jp Prime VideoData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2013-2
俺ガイル キャスト

Regular Casts

 • Hachiman Hikigaya: Takuya Eguchi (SM-PKJ000168)

 • Yukino Yukinoshita: Saori Hayami (SM-PKJ000060)

 • Yui Yuigahama: Nao Toyama (SM-PKJ000189)

 • Saika Totsuka: Mikako Komatsu (SM-PKJ000244)

 • Yoshiteru Zaimokuza: Nobuyuki Hiyama

 • Komachi Hikigaya: Aoi Yuki (SM-PKJ000061)

 • Shizuka Hiratsuka: Ryoka Yuzuki

 • Haruno Yukinoshita: Mai Nakahara (SM-PKJ000290)

 • Hayato Hayama: Takashi Kondo

 • Yumiko Miura: Marina Inoue (SM-PKJ000303)

 • Hina Ebina: Nozomi Sasaki (SM-PKJ000327)

 • Saki Kawasaki: Ami Koshimizu (SM-PKJ000069)

Anime "My Teen Romantic Comedy SMAFU 2"

TVPI Identifier: /oregairuTMDB (TV ID): 65676Data Source: Amazon.co.jp Prime VideoData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2015-2
俺ガイル キャスト

Regular Casts

 • Hachiman Hikigaya: Takuya Eguchi (SM-PKJ000168)

 • Yukino Yukinoshita: Saori Hayami (SM-PKJ000060)

 • Yui Yuigahama: Nao Toyama (SM-PKJ000189)

 • Iroha Isshiki: Ayane Sakura (SM-PKJ000107)

 • Komachi Hikigaya: Aoi Yuki (SM-PKJ000061)

 • Saika Totsuka: Mikako Komatsu (SM-PKJ000244)

 • Hayato Hayama: Takashi Kondo

 • Yoshiteru Zaimokuza: Nobuyuki Hiyama

 • Kaori Orimoto: Haruka Tomatsu (SM-PKJ000273)

 • Shizuka Hiratsuka: Ryoka Yuzuki

 • Haruno Yukinoshita: Mai Nakahara (SM-PKJ000290)

 • Yumiko Miura: Marina Inoue (SM-PKJ000303)

 • Hina Ebina: Nozomi Sasaki (SM-PKJ000327)

 • Saki Kawasaki: Ami Koshimizu (SM-PKJ000069)

 • Kakeru Tobe: Chado Horii

Anime "My Teen Romantic Comedy SMAFU 3"

TVPI Identifier: /oregairuTMDB (TV ID): 65676Data Source: Amazon.co.jp Prime VideoData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2020-3
俺ガイル キャスト

Regular Casts

 • Hachiman Hikigaya: Takuya Eguchi (SM-PKJ000168)

 • Yukino Yukinoshita: Saori Hayami (SM-PKJ000060)

 • Yui Yuigahama: Nao Toyama (SM-PKJ000189)

 • Iroha Isshiki: Ayane Sakura (SM-PKJ000107)

 • Komachi Hikigaya: Aoi Yuki (SM-PKJ000061)

 • Saika Totsuka: Mikako Komatsu (SM-PKJ000244)

 • Hayato Hayama: Takashi Kondo

 • Yoshiteru Zaimokuza: Nobuyuki Hiyama

 • Shizuka Hiratsuka: Ryoka Yuzuki

 • Haruno Yukinoshita: Mai Nakahara (SM-PKJ000290)

 • Yumiko Miura: Marina Inoue (SM-PKJ000303)

 • Hina Ebina: Nozomi Sasaki (SM-PKJ000327)

 • Saki Kawasaki: Ami Koshimizu (SM-PKJ000069)

 • Kakeru Tobe: Chado Horii