Osamake

Anime "Osamake"

TVPI Identifier: /osamakeTMDB (TV ID): 110975Data Source: VRV (Crunchyroll)Original Release TV Cour: 2021-2
おさまけ キャスト

Regular Casts

  • Sueharu Maru: Yoshitsugu Matsuoka (SM-PNY000370)

  • Kuroha Shida: Inori Minase (SM-PKJ000144)

  • Shirokusa Kachi: Ayane Sakura (SM-PKJ000107)

  • Maria Momosaka: Saori Onishi (SM-PKJ000139)

  • Kai Tetsuhiko: Nobunaga Shimazaki (SM-PKJ000204)