Osamake

Anime "Osamake"

おさまけ キャスト

Regular Casts

  • Sueharu Maru: Yoshitsugu Matsuoka (SM-PNY000370)

  • Kuroha Shida: Inori Minase

  • Shirokusa Kachi: Ayane Sakura

  • Maria Momosaka: Saori Onishi

  • Kai Tetsuhiko: Nobunaga Shimazaki

Opening

Ending