I've Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level

Anime "I've Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level" (Slime Taoshite 300)

TVPI Identifier: /slime300TMDB (TV ID): 99073Data Source: CrunchyrollOriginal Release TV Cour: 2021-2
スライム倒して300年 キャスト

Regular Casts

  • Azusa: Aoi Yuki (SM-PKJ000061)

  • Laika: Kaede Hondo (SM-PKJ000100)

  • Falfa: Sayaka Senbongi (SM-PKJ000119)

  • Shalsha: Minami Tanaka (SM-PKJ000328)

  • Halkara: Sayaka Harada

  • Beelzebub: Manami Numakura

  • Rosary: Riho Sugiyama (SM-PKJ000252)

  • Fratorte: Azumi Waki

  • Pecora: Yukari Tamura (SM-PKJ000317)