Slow Loop

Anime "Slow Loop"

TVPI Identifier: /slowloopTMDB (TV ID): 115112Data Source: ABEMAData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-1
スローループ キャスト

Regular Casts

  • Hiyori Minagi: Rin Kusumi

  • Koharu Minagi: Natsumi Hioka (SM-PKJ000415)

  • Koi Yoshinaga: Tomomi Mineuchi

  • Ichika Fukumoto: Kaori Nazuka (SM-PKJ000318)

  • Futaba Fukumoto: Natsumi Murakami (SM-PKJ000358)

  • Aiko Ninomiya: Honoka Inoue

  • Niji Yoshinaga: Nao Toyama (SM-PKJ000189)

  • Tora Yoshinaga: Kiyono Yasuno