That Time I Got Reincarnated as a Slime

Anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime" (Tensura)

TVPI Identifier: /tensuraTMDB (TV ID): 82684Data Source: CrunchyrollData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2018-4, 2019-1
転スラ キャスト

Regular Casts

 • Rimuru: Miho Okasaki

 • Daikenja: Megumi Toyoguchi

 • Verudora: Tomoaki Maeno

 • Benimaru: Makoto Furukawa (SM-PKJ000126)

 • Shuna: Sayaka Senbongi (SM-PKJ000119)

 • Shion: Mao Ichimichi (SM-PKJ000145)

 • Souei: Takuya Eguchi (SM-PKJ000168)

 • Hakurou: Hochu Otsuka (SM-PKJ000363)

 • Riguldo: Kanehira Yamamoto

 • Gobuta: Asuna Tomari

 • Ranga: Chikahiro Kobayashi

 • Geld: Taro Yamaguchi

 • Gabiru: Jun Fukushima (SM-PKJ000442)

 • Trainie: Rie Tanaka

 • Milim: Rina Hidaka (SM-PKJ000045)

 • Ramiris: Anzu Haruno

 • Diablo: Takahiro Sakurai

Anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2" (Tensura)

TVPI Identifier: /tensuraTMDB (TV ID): 82684Data Source: CrunchyrollData Entry: SntMse (partial ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2021-1, 2021-3
転スラ キャスト

Regular Casts

 • Rimuru: Miho Okasaki

 • Daikenja: Megumi Toyoguchi

 • Verudora: Tomoaki Maeno

 • Benimaru: Makoto Furukawa

 • Shuna: Sayaka Senbongi

 • Shion: Mao Ichimichi (SM-PKJ000145)

 • Souei: Takuya Eguchi (SM-PKJ000168)

 • Hakurou: Hochu Otsuka (SM-PKJ000363)

 • Riguldo: Kanehira Yamamoto

 • Gobuta: Asuna Tomari

 • Ranga: Chikahiro Kobayashi

 • Geld: Taro Yamaguchi

 • Gabiru: Jun Fukushima (SM-PKJ000442)

 • Trainie: Rie Tanaka

 • Milim: Rina Hidaka (SM-PKJ000045)

 • Ramiris: Anzu Haruno

 • Diablo: Takahiro Sakurai