The Slime Diaries

Anime "The Slime Diaries"

TVPI Identifier: /tensura/nikkiTMDB (TV ID): 118541Data Source: Amazon.co.jp Prime VideoData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2021-2
転スラ 転スラ日記 キャスト

Regular Casts

 • Rimuru: Miho Okasaki

 • Benimaru: Makoto Furukawa

 • Shuna: Sayaka Senbongi

 • Shion: Mao Ichimichi

 • Souei: Takuya Eguchi

 • Hakurou: Hochu Otsuka

 • Kurobee: Junichi Yanagita

 • Riguldo: Kanehira Yamamoto

 • Gobuta: Asuna Tomari

 • Ranga: Chikahiro Kobayashi

 • Geld: Taro Yamaguchi

 • Gabiru: Jun Fukushima

 • Soka: Rumi Okubo

 • Trainie: Rie Tanaka

 • Milim: Rina Hidaka