Tomodachi Game

Anime "Tomodachi Game"

TVPI Identifier: /tomodachiTMDB (TV ID): 137718Data Source: Amazon.co.jp Prime VideoData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-2
トモダチゲーム キャスト

Regular Casts

  • Yuichi Katagiri: Chiaki Kobayashi (SM-PKJ000175)

  • Tenji Misaka: Daiki Hamano (SM-PKJ000181)

  • Shiho Sawaragi: Yume Miyamoto (SM-PKJ000182)

  • Makoto Shibe: Tomohiro Ono (SM-PKJ000183)

  • Yutori Kokorogi: Satomi Amano (SM-PKJ000184)

  • Manabu-kun: Minami Takayama (SM-PKJ000185)

  • Maria Mizuse: Reina Ueda (SM-PKJ000186)

  • Tsukino: Shizuka Itoh (SM-PKJ000158)