Bottom-Tier Character Tomozaki

Anime "Bottom-Tier Character Tomozaki"

TVPI Identifier: /tomozakiTMDB (TV ID): 99083Data Source: FunimationData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2021-1
弱キャラ友崎くん キャスト

Regular Casts

  • Fumiya Tomozaki: Gen Sato

  • Aoi Hinami: Hisako Kanemoto

  • Minami Nanami: Ikumi Hasegawa

  • Fuka Kikuchi: Ai Kayano

  • Hanabi Natsubayashi: Ryoko Maekawa

  • Yuzu Izumi: Nene Hieda

  • Takahiro Mizusawa: Nobunaga Shimazaki

  • Shuuji Nakamura: Nobuhiko Okamoto

  • Takei: Shuntarou Mizuno