Bottom-Tier Character Tomozaki

Anime "Bottom-Tier Character Tomozaki"

TVPI Identifier: /tomozakiTMDB (TV ID): 99083Data Source: FunimationData Entry: SntMse (ref: Mau Mau☆ Anime Viewing Records)Original Release TV Cour: 2021-1
弱キャラ友崎くん キャスト

Regular Casts

  • Fumiya Tomozaki: Gen Sato (SM-PKJ000272)

  • Aoi Hinami: Hisako Kanemoto (SM-PKJ000048)

  • Minami Nanami: Ikumi Hasegawa (SM-PKJ000258)

  • Fuka Kikuchi: Ai Kayano (SM-PKJ000055)

  • Hanabi Natsubayashi: Ryoko Maekawa

  • Yuzu Izumi: Nene Hieda

  • Takahiro Mizusawa: Nobunaga Shimazaki (SM-PKJ000204)

  • Shuuji Nakamura: Nobuhiko Okamoto (SM-PKJ000178)

  • Takei: Shuntarou Mizuno