My Stepmom's Daughter is My Ex

Anime "My Stepmom's Daughter is My Ex" (Tsurekano)

TVPI Identifier: /tsurekanoTMDB (TV ID): 129516Data Source: ABEMAData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-3
連れカノ キャスト

Regular Casts

  • Mizuto Irido: Hiro Shimono (SM-PKJ000110)

  • Yume Irido: Rina Hidaka (SM-PKJ000045)

  • Akatsuki Minami: Ikumi Hasegawa (SM-PKJ000258)

  • Kogure Kawanami: Nobuhiko Okamoto (SM-PKJ000178)

  • Isana Higashira: Miyu Tomita (SM-PKJ000135)