Tsurekano Voice Drama

Radio "Tsurekano Voice Drama by Kyosuke Kamiki"

TVPI Identifier: /tsurekano/voicedramaData Source: YouTubeData Entry: SntMseOriginal Release TV Cour: 2022-2
無題のスプレッドシート

Regular Casts

  • Mizuto Irido: Hiro Shimono (SM-PKJ000110)

  • Yume Irido: Rina Hidaka (SM-PKJ000045)